Adatkezelési szabályzat

Az adatkezelő adatai

  1. Név: Cserkészingatlanok Nonprofit Kft.
  2. Székhely: 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/A
  3. Adószám: 25939680-2-41
  4. Adatvédelmi nyilvántartásba vételi számunk: NAIH-140849/2018.
  5. További adatok

Az adatkezelő elérhetősége

info@cserkeszingatlanok.hu

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre

A Cserkészingatlanok Nonprofit Kft. az alábbi adatokat kezeli:

  1. név (vezetéknév, keresztnév)
  2. e-mail cím
  3. cégnév

Az adatkezelés célja

Hírlevél küldés

A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek

Az adataikat megadó felhasználók adataihoz kizárólag a szolgáltató alkalmazottai, kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott adatokat a szolgáltató tárolja. A felhasználó a hírlevélről leiratkozhat, amely leiratkozás következtében a szolgáltató a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból.

Szerzői jogok

A Cserkészingatlanok Nonprofit Kft. weboldalai, az azokon található minden kép, grafika, logó, szöveges tartalom, adat és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll, azokat részben vagy egészben – a rendeltetésszerű használatból eredő igényeket meghaladó mértékben – lemásolni, elektronikus vagy más módon tárolni, többszörözni, átruházni, terjeszteni, kinyomtatni, vagy nyilvánosságra hozni a Cserkészingatlanok Nonprofit Kft. kifejezetten előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás jogszabályba ütközik, az ellen aCserkészingatlanok Nonprofit Kft. jogi eljárásokat kezdeményez.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A kötelező személyes adatok megadása nélkül a hírlevél szolgáltatás nem vehető igénybe. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben a szolgáltató munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a felhasználó adatait.

Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy a szolgáltató megsértette a személyes adatai védelméhez való jogát, igényét az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége

A felhasználó a regisztrációval magára nézve elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás – módosítás hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.