Küldetésünk

A Magyar Cserkészszövetség 2016. évi Országos Küldöttgyűlése támogatta az Országos Elnökség azon javaslatát, hogy a Magyar Cserkészszövetség alapítson vagyonkezelő korlátolt felelősségű társaságot abból a célból, hogy a tulajdonában lévő ingó és ingatlan vagyontárgyakat kezelje.

A Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ), mint 100%-os tulajdonos létrehozta a Cserkészingatlanok Nonprofit Kft-t azzal a céllal, hogy

  • Az MCSSZ tulajdonában lévő vagyontárgyak kezelése átlátható módon történjen;
  • A létrejött gazdasági társaság a rábízott vagyon kapcsán felelősen és (bizonyos megkötésekkel, de) teljeskörűen legyen képes eljárni, azt „jógazda” módjára tudja kezelni;
  • A vagyonkezelés, üzemeltetés kapcsán felhalmozódott tapasztalat és tudás MCSSZ közvetlen érdekeltségi körén belül maradjon és ez valamennyi ingatlan hasznosításának, fejlesztésének együttes tervezését segítse;
  • A Magyar Cserkészszövetség ifjúságnevelő tevékenysége és a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok jól elkülönülten, de kellően szoros együttműködés mellett valósuljanak meg.

Az ezen a honlapon szereplő ingatlanokat a Magyar Cserkészszövetség megbízásából, a Cserkészingatlanok Nonprofit Kft. üzemelteti. A tulajdonosi háttér garancia a megbízhatóságra, egyeneslelkűségre és a tisztességes hozzáállásra, és ezeket várjuk el a velünk együttműködő alvállalkozóinktól is.

A honlapon folyamatosan közzétesszük nyílt pályázatainkat és a tevékenységünkkel kapcsolatos legfontosabb információkat.